Dikey Konveyörler

Dikey konveyörler özellikle, bantlı konveyörler ile ürünlerin taşınamayacağı diklikleki mesafelerde kullanılırlar. Ancak dikey konveyörler açık ürün yani “bulk” taşınacak ürünler için uygundur. 20° üzerinde 45° eğime kadar ürünleri daha yüksek kodlara taşıyabilirler.